Süreçlerle Yönetim

  • Varlıklarını sürdürebilmeleri için kuruluşların, iş yapma biçimlerini yeniden gözden geçirmelerine, kendilerini rekabette koruyacak ve öne geçirecek, karlılığını sürdürecek etkin ve verimli yönetim biçimlerine ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyacı karşılamada etkin bir rol oynayan süreç yönetimi, kuruluşların varlık nedeni olan işleri düzenlemeyi ve yönetmeyi amaç edindiğinden farklılık yaratmak ve başarısını sürdürmek isteyen kuruluşlar için vazgeçilmez bir araçtır.stick_figure_pushing_gear_1600_clrEtkin bir süreç yönetimi uygulaması, kaynakların daha hızlı ve verimli kullanılmasını, maliyetlerin azaltılıp gelirlerin yükseltilmesini sağlar. Süreç Yönetimine yönelik uygulamada kuruluşun pazarlama, satış, satın alma, üretim vb. hayati tüm sistemleri tanımlanmakta ve bir sistem olarak birbiri ile ilişkileri ifade edilmektedir. Kısacası kuruluş içindeki tüm işler, süreçler ve süreç adımlarında faaliyetlerin nasıl, kimler tarafından ve neye göre yapılacağı açık ve net olarak ortaya konmuş olmaktadır.

gears

Kuruluşun tüm süreçlerini içeren bu sistem üzerinde ihtiyaç duyulması halinde değişiklikler kolaylıkla yapılabilir ve iyileştirme faaliyetleri etkin olarak yürütülebilir.