Süreç Performansının Ölçümü

SÜREÇ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

“Ölçemezseniz yönetemezsiniz” Peter Drucker

Süreçlerin belirlenmesinin ardından, bu süreçleri iyileştirmek amacıyla, gerçekçi ve ölçülebilir performans ölçüm stick_figure_drawing_graph_1600_clrkriterleri oluşturulmalıdır. Kazanılan deneyimler, performans ölçüm kriterlerini uygulanabilir ve pratik bir şekilde belirlenmeyen kuruluşların süreç iyileştirme faaliyetlerinde yerinde saydığını ve sistemi yeteri kadar iyileştiremediğini göstermektedir.

Performans ölçme sistemi, bir organizasyon içerisinde, karar almak ve bu kararları uygulamak sürecine destek olmak ve koordine etmek amacıyla bilgi toplama işlemidir. 

Süreç performanslarının etkin olarak şekilde ölçülmesinin, kuruluşlara sağlayacağı faydalardan bazıları:

  • Yönetim sisteminin etkililiğinin ve sürekliliğinin kontrol altında tutulmasını sağlar.
  • Kuruluş için iyileştirme ihtiyaçlarının önceliklendirilmesine imkan verir.
  • Süreç sahiplerinin, sahibi oldukları sürece ne derece hakim oldukları konusunda bilgi verir.
  • Kuruluş kaynaklarının, performansı düşük süreçlere yönlendirilmesini sağlayarak, kaynak yönetimi konusunda dengelerin oturtulmasına yardımcı olur.
  • Kuruluşun tüm süreçleri ve bu süreçlerin etkinliği konusunda, üst yönetime genel bir resim verir.
  • Her sürece ait kritik başarı faktörleri belirlenmiş olur. Böylelikle kurumsal performans yönetimi çalışmalarına alt yapı sağlar.
  • Süreçlerin ne kadar verimli işlediği takip edilebilir
  • İyileştirmeye açık alanlar belirlenebilir ve iyileştirme önlemleri alınabilir.
  • Performansları düşük olan ve önemli olan süreçler için ( kritik süreçler) acil tedbirler alınabilir.
  • Sürekli iyileştirilen süreç performansları ile daha verimli ve etkin iş sonuçlarına sahip olunabilir