Kalite Sistem Danışmanlık

Danışmanlık Hizmetleri

Kalite Sistem Danışmanlık 1994 yılından bu yana değişik sektör ve büyüklükteki pek çok kuruluşa danışmanlık hizmeti verme olanağı bulmuştur. Kuruluşunun ilk yıllarında genellikle ISO 9000 ve diğer yönetim sistemleri alanında danışmanlık hizmetlerini sürdüren Kalite Sistem Danışmanlık 2000 yılından sonra dünyadaki gelişmelere paralel olarak kuruluşların süreçlerinin iyileştirilmesi, etkinlik ve verimliliklerinin arttırılması konularına ağırlık vermiştir. Bu anlamda Süreç Yönetimi, Kurumsal Performans Yönetimi ve Balanced Scorecard gibi alanlara odaklanmıştır. Giderek artan rekabet ortamında süreçlerini ve kurumsal performansını geliştirmek isteyen belge sahibi firmalar da Kalite Sistem Danışmanlık ın müşteri profili içinde yer almaktadır.

Eğitim Hizmetleri

Kalite Sistem Danışmanlık projelerin hayata geçirilmesinde, kurumsal bilincin oluşturulmasında, kalıcı çözümlerin yaratılmasında eğitim hizmetlerini en önemli basamaklardan birisi olarak görmektedir. Kalite Sistem Danışmanlık kuruluşların ihtiyaçlarını da göz önünde tutarak bugüne kadar değişik sektörlerde büyük, orta ve küçük ölçekli kuruluşlarda ve genel katılıma açık eğitimlerde 10.000 civarında kişiye eğitim hizmeti vermiştir. Eğitim hizmetlerini, içinde değişik eğitimlerin yer aldığı üç ana başlık altında sürdürmektedir. Kuruluşların ihtiyacına göre yapılan eğitim analizleri doğrultusunda özel eğitim programları da oluşturulabilmektedir. Kurumsal Performans ve Süreç iyileştirme Eğitimleri Yönetim Sistemleri Eğitimleri Kişisel Gelişim ve Yönetim Becerilerini Geliştirme Eğitimleri

Yazılım Hizmetleri

Yazılım teknolojisi kullanıldığı her yerde büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Birçok alanda da vazgeçilmez bir unsur halini almıştır. Yazılım kullanma ihtiyacının en çok hissedildiği ve belki de en çok ihmal edildiği alanlardan biri de yönetim sistemleridir. Kuruluşlar seçtikleri yönetim yaklaşımını tüm kuruluş içinde etkin bir şekilde oluşturmak, uygulamak, benimsetmek, sürdürmek ve geliştirmek ihtiyacı hissederler. Bu amaçla kullandıkları, yeterli teknoloji içermeyen klasik araçlar yönetim yaklaşımının uygulanmasında önemli sıkıntılara neden olabilmektedir. Örneğin müşteri taleplerini karşılamakta yetersiz kalmak, katma değer oluşturmayan faaliyetlerin artması, sistemin değişim hızına uyum sağlayamaması, güncelliği sağlayabilmek için gereğinden fazla iş gücü kullanımı bu sıkıntılar arasında sayılabilir. Bilgi kirliliğinin artması, doğru, hızlı ve gerekli verilerin oluşturulmasında ve paylaşılmasında güçlükler oluşturur, buna bağlı olarak stratejik ve uygulamaya yönelik doğru kararlar da zamanında alınamaz. Dünyada da etkin ve verimli bir yönetim yapısının oluşturulmasında bu tür yazılımlar giderek artan bir hızla geliştirilmekte ve kullanılmaktadır.

Kalite Sistem Danışmanlık, bu gelişmelerin ışığında yönetim danışmanlığının yanı sıra uygun yönetim yazılımlarını da araç olarak kullanarak müşterilerine daha kalıcı ve sürdürülebilir çözümler sunmaktadır. Bu amaçla yönetim alanında yazılım çözümleri üreten ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla iş ortaklıkları geliştirmiştir. Bu ortaklıkların en önemlisi QPR dır. 1991 de yönetim yazılımları geliştirmek amacıyla kurulan QPR ın yazılımları tüm dünyada 1500 den fazla global kuruluş tarafından kullanılmaktadır. QPR ürünleri ülkemizde de çok sayıda kuruluşta kullanılmaktadır.

QPR Çözümleri, strateji ve süreç yönetimi ile ilgili olarak tüm BPM ( Business Process Management ) gereksinimlerine cevap verebilen birbiriyle doğrudan entegre olabilen farklı yazılım modüllerinden oluşur. QPR BPM çözümü süreç tasarlama, süreç analizi, süreç otomasyonu, strateji yönetimi, kurumsal performans ölçümü ve iş zekası alanlarına odaklanmıştır.

QPR ProcessGuide, QPR ScoreCard, QPR Portal, QPR FactView ve QPR Workflow uygulamaları yeni başlayanlardan ortak aklı kullanarak süreçlerini en iyi uygulamalar seviyesine ulaştırmak isteyen kuruluşlara kadar her sektörden farklı büyüklükteki kuruluşlar için uygun yapıdadır.

Kalite Sistem Danışmanlık müşterilerine hem yönetim danışmanlığını hem de yazılım çözümlerini bir arada sunabildiği gibi, istenirse tek başına yönetim yazılımı ile ilgili hizmetleri de vermektedir.