Kurumlara Özel Eğitimler

Kurumlara Özel Eğitimler

Günümüzde tüm dünyada büyük ya da küçük her organizasyon eğitimin anlamını ve performansa katkısını bilmekte ve çalışanların eğitimi için giderek artan düzeylerde çaba göstermektedir.

Kalite Sistem Danışmanlık projelerin hayata geçirilmesinde, kurumsal bilincin oluşturulmasında, kalıcı çözümlerin yaratılmasında eğitim hizmetlerini en önemli basamaklardan biri olarak görmektedir. Kalite Sistem Danışmanlık kuruluşların ihtiyaçlarını da göz önünde bugüne kadar değişik sektörlerde çok sayıda büyük, orta ve küçük ölçekli kuruluşta ve genel katılıma açık eğitimlerde 10.000 civarında kişiye eğitim hizmeti vermiştir.

Kalite Sistem Danışmanlık kuruluşların ihtiyaçlarını göz önünde tutarak kuruluşa özgü eğitimler gerçekleştirmektedir. Eğitimler konularında deneyimli kıdemli eğitmen, kıdemli danışman ve CMC sertifikalı danışmanlar tarafından verilir. Kalite Sistem Danışmanlık her eğitim öncesinde, ilgili eğitim sürecini müşteri kuruluşun ihtiyaç ve beklentilerine bağlı olarak, yeniden kurmakta ve gözden geçirmektedir.

İhtiyaç Belirleme ve Ön Değerlendirme
Eğitim programından önce, müşteri kuruluş tarafından talep edildiği takdirde eğitim ihtiyacının belirlenmesine yönelik bir çalışma yapılmaktadır. Bu aşamada, organizasyonda yürütülen işlerin ve ilişkilerin geliştirilmesini sağlayacak ve organizasyonu geleceğe hazırlayacak eğitimlerin neler olacağı, ne zaman, ne kadar, nerede, kimlere ve kim tarafından verileceği kararlaştırılır. Diğer bir çalışma da eğitim sonuçlarının nasıl ölçüleceği ve değerlendirileceğine ilişkin kriterlerinin ve eğitimin içeriğinin belirlenmesidir. Kalite Sistem Danışmanlık bu sürecin gerçekleştirilmesinde müşteri kuruluş ile birlikte hareket etmektedir.
Eğitim Programının Oluşturulması ve Yönetilmesi

Bu aşamada belirlenen ihtiyaçları karşılayacak eğitim programının oluşturulması ve gerçekleştirilmesine yönelik etkinlikler yürütülür ve aralarındaki uyum sağlanır. Gerekli kaynaklar belirlenir. Eğitimin içeriği detaylandırılır. Eğitim sırasında kullanılacak kaynaklar, teknik ihtiyaçlar, materyaller gözden geçirilir. Eğitim takvimi oluşturulur ve kuruluş içinde eğitim duyurusu yapılır.

Kalite Sistem Danışmanlık bu sürecin gerçekleştirilmesinde müşteri kuruluş ile birlikte hareket etmektedir.

Eğitim, müşteri kuruluşla birlikte belirlenen amaçlar ve ihtiyaçlar ışığında ve organizasyon bütünü ve çalışanlar açısından en yüksek faydayı sağlayacak şekilde Kalite Sistem Danışmanlık Uzman Eğitim kadrosu rehberliğinde gerçekleştirilir.

Eğitimin Değerlendirilmesi

Eğitim değerlendirme, programın genel anlamda etkinliğinin ölçülmesi ve başarısının değerlendirilmesidir. Eğitim Değerlendirme;
• Eğitimin etkinliğinin ölçülmesini sağlar.
• İzleyen programların nasıl geliştirilebileceğine ilişkin bilgi sağlar.
• Programın amacına ulaşıp ulaşmadığını gösterir.