QPR ProcessDesigner Yararları Nelerdir?

Süreç Yönetim Yazılımı QPR ProcessDesigner Yararları lean_manufacturing_tape_measure_1600_clr_3952

Hızlı ve etkin sistem oluşturma

 • Sistemin kısa sürede oluşturulması
 • Mevcut dokümanların kolayca ilavesi
 • Entegre Sistemlerin oluşturulabilmesi
 • Yönetim Sisteminin Tüm Unsurlarının Kapsanması
 • Unsurlar arası ilişkilerin kurulabilmesi
 • Değişikliklerin çabuk ve kolay yapılması

Sistemle ilgili bilgilerin anında paylaşımı

 • Sistemi Oluşturma, Kullanma ve Revizyon aşamalarında tüm
 • Bilgileri çalışanlarla anında paylaşma
 • Geri bildirim yönetimi
 • Tüm bilgi ve dokümanların güncel olması
 • Tüm doküman ve süreçlere hızlı ulaşım

 Çalışanların sistemi benimsemesi

 • Görsel unsurlar nedeniyle sistemin kolay algılanması
 • Çalışanların ne yapacaklarını net olarak bilmeleri
 • Çalışanların sistemi benimsemesi
 • Çalışanların sistemin gelişmesine katkıları
 • Çalışanların geri bildirimde bulunabilmeleri
 • Sistemi sahiplenebilmeleri

 Kullanım Kolaylığı

 • 2 saatlik eğitimden sonra hemen kullanıma başlama
 • Kolay model oluşturma
 • Grafiksel unsurlar
 • Sadece Model yöneticisinin değişiklik yapabilmesi
 • Tüm unsur ve dokümanların sürekli olarak güncel olması
 • Ertesi günden itibaren kullanmaya başlama

 Maliyet tasarrufu

 • Sistemi oluşturmak ve sürdürmek için daha az zaman ve insan kaynağı gerektirmesi.
 • Doküman dağıtım ve geri toplama gerektirmemesi.
 • Fotokopi giderlerinde önemli azalma
 • Çalışanların dokümanlar yerine süreç iyileştirmeye odaklanması

 

QPR ProcessDesigner Nedir?

QPR ProcessDesigner Nasıl Çalışır? 

QPR ProcessDesigner’ın Özellikleri Nelerdir?