QPR ProcessDesigner Nedir?

QPR ProcessDesigner  Nedir?

QPR ProcessDesigner kuruluş yönetimlerinin iyileştirilmesinde ve sürdürülmesinde kullanılan çok amaçlı bir süreç yönetimi yazılımıdır. Çok küçük şirketlerden uluslar arası global şirketlere kadar farklı büyüklükte ve farklı sektörlerdeki şirketlerde kullanılan ve dünyaca tanınan web esaslı bir yazılımdır. Kuruluşunuzdaki iş yapma biçimini tüm ayrıntılarıyla elektronik ortama kolaylıkla aktararak çalışma sisteminize ait tüm ayrıntılar çalışanlara on-line olarak ulaşmış olur. Bu sayede işlerin yanlış yapılması, hatalı yapılması ve tekrarlar önlenir. Her çalışan kendisi için gerekli bilgiyi kolaylıkla bulacağından işi benimseme ve kimseye sorma ihtiyacı hissetmeden işini doğru yapma olasılığını artırır. QPR ProcessDesigner ile süreç haritaları oluşturulabilir, süreçler tanımlanabilir, ayrıntılı süreç akışları hazırlanabilir, süreçlerle ilgili tüm ilişkiler (doküman, departman, kişi) kurulabilir, süreç performans kriterleri belirlenebilir, ölçülebilir ve süreçler iyileştirilebilir. Tüm süreç bilgileri tüm çalışanlara anında iletilebilir.

PG1

QPR ProcessDesigner süreç yönetimini ön plana alarak çalışır. QPR ProcessDesigner ile süreç haritalarınızı kolaylıkla oluşturabilir, süreç akış şemalarınızı oluşturabilir kuruluşunuzdaki tüm süreç adımlarınızı belirleyebilirsizin. Bütün süreç adımları tek bir büyük haritanın parçasıymış gibi birbiri ile entegre edebilirsiniz. İş yapma biçiminize göre süreçlerinizin sırasını ve etkileşimini, yaptıkları işlemler doğrultusunda birbiri ile ilişkili hale getirebilir, bu ilişkileri otomatik olarak yönetebilirsiniz.

PG2

Sürecin geliştirilmesinden ve performansından sorumlu süreç sahiplerini belirleyebilir ve bunu süreç üzerinde gösterebilirsiniz. Süreç adımlarını ve faaliyetleri gerçekleştirmek durumunda olan çalışanlar da sorumluluklarını ve görevlerini süreç akış şeması üzerinde görebilmektedirler.  Süreç sahiplerinin ve süreçte görev alacak çalışanların belirlenmesi aynı zamanda bu kişiler tarafından yapılacak süreçler ve iyileştirmelerle ilgili geri bildirimlerin alınmasına, yönetilmesine ve süreçlerin iyileştirilmesine olanak sağlar. PG3

QPR ProcessDesigner ile değişiklikler çok kolaylıkla yapılır ve organizasyon içinde on-line olarak duyurulur. QPR ProcessDesigner tüm sisteminizdeki bilgileri içeren, en üst kademeden en alttaki çalışana kadar bilgileri doğru hızlı ve zamanında ileten mükemmel bir iletişim aracıdır.

QPR ProcessDesigner Nasıl Çalışır? 

QPR ProcessDesigner’ın Özellikleri Nelerdir?

QPR ProcessDesigner Yararları Nelerdir?