İş Süreçlerinin Otomatik Analizi nedir?

İş Süreçlerinin Otomatik Analizi, ABPD (Automated Business Process Discovery) Tam olarak nedir? 

İş Süreçlerinin Otomatik Analizi, “Automated Business Process Discovery” (ABPD) süreç modelleme ve analiz ile ilgili tamamen yeni bir bakış açısıdır. stick_figure_working_on_database_1600_clr_8845Bu veridir. Kuruluşlar hemen hemen tüm faaliyetlerin loğlarının tutulduğu çeşitli sistemlere sahiptirler

ABPD iş destek sistemlerinde tutulan bu mevcut verileri kullanarak süreçleri görsel hale getirir.

  • Verileri örneğin SAP, Salesforce, Oracle gibi sadece bir kaçını saydığımız birçok farklı sistemden toplanır ve birleştirilir,
  • Veriler doğrulanır ve kaynak sistemden analiz yapılacak ortama alınır.
  • Sadece bir tıklama ile süreç akış şeması ayrıntıları ile analiz edilir.

 

[separator icon=”icon-bolt” title=”Did we mention this caption is optional?”]

ABPD ile neler yapılabilir?

tablo1

[separator icon=”icon-bolt” title=”Did we mention this caption is optional?”]

Geleneksel Dünya ABPD Toplandı

Süreçler geleneksel olarak görüşme ve workshoplarla modellenir ve analiz edilir. Bu yaklaşım zaman ve kaynak tüketen ve sübjektif bir pencereden süreçlerin nasıl olduğunu kendi bakış açımızdan değerlendirdiğimiz bir süreçtir.

İş Süreçlerinin Otomatik Analizi süreç iyileştirmeye şeffaflık getirir. Geleneksel yönteme göre zamanın çok kısa bir bölümünde fiili verileri baz alan enformasyon oluşturur. Uygulanabilir bir sonuç oluşturabilir, karar vermeyi hızlandırır.