Stratejik Yönetim

 

Stratejik yönetim, bir organizasyonun stratejik düşünmesi, stratejilerini belirlemesi, bir başka deyişle kendi kendini yönlendirebilmesidir. Kendini suyun akışına teslim etmemesi, kendi istediği yönü belirleyebilmesidir. Kendi geleceğine yön vermesidir. Strateji, bir kuruluşu kendi içinde yer aldığı çevre ve kendisini bekleyen gelecek ile ilişkilendirir. Stratejisi olmayan bir kurum, bulunduğu çevre ve kendi geleceği ile ilgili bilinçli bağları kuramamıştır. Yönü ve öncelikleri olmaksızın başıboş dolaşmaktadır.

Stratejik yönetim düşüncesi “gelecek” ile ilgilidir. Stratejik yönetimle yarına bakılır ve gelecek tasarlanır. Bu stratejik düşünmenin temel eksenlerinden biridir. Gelecekte istediğimiz beklediğimiz sonuçların oluşması için, bugünden, nelerin yapılabileceğinin belirlenmesidir.

strateji

Misyon, vizyon ve kurumsal değerler stratejik yönetimin temellerini oluşturur.

Kuruluşların çoğunluğu stratejilerini uygulamaya geçirmekte zorlanmaktadırlar.

Tüm dünyada önemli kabul gören Balanced Scorecard (BSC) stratejinin uygulamaya dönüştürülmesi aşamasında kullanılan bir araçtır. BSC yardımıyla kuruluşun stratejileri en alt kademe çalışanlarına kadar onların anlayacağı iş terimleri halinde indirilebilmektedir.  Bu amaçla hem kavramsal tasarım yapılmakta, hem de yaygınlaştırmak için yazılım gibi araçlar kullanılmaktadır.