Değişim Yönetimi

Değişim Yönetimi
“Eğer değişmezseniz nesli tükenmiş hale gelirsiniz” Spencer Johnson
Değişime niçin gerek var?Değişime ve yeniden yapılanmaya ne zaman başlanmalı?Değişim nasıl gerçekleştirilecek?Değişimle nereye ulaşmak istiyorsunuz?Değişim sürecini kim yönetecek?
Küreselleşme ve rekabet, uluslararası ve bölgesel pazarlardaki gelişmeler ve değişimler,b ilgi teknolojilerindeki gelişmeler ve yeni teknolojik buluşlar değişimi ve onu kontrol altında tutabilme-yönetme gerekliliğini açıkça ortaya koymaktadır.
Organizasyonlarda değişim yönetimi kalite, hizmet, maliyet ve hız gibi ölçütlerde geliştirmeler yapmak ve belirlenen hedeflere ulaşmak için iş süreçlerini yeniden tasarlanmak olarak tanımlanabilir. Değişim karşısında güçlü durabilen, ona ayak uydurabilen organizasyonlar, doğru zamanda ve doğru kaynaklarla uygun sistemler geliştirip bu sistemleri hayata geçirebilen organizasyonlardır.