QPR Metrics Nedir?

QPR Metrics’in Nedir?

Balanced Scorecard ve Teknolojiqpr m

Balanced Scorecard uygulamasında misyon, vizyon ve stratejiler belirlenir. Strateji haritaları ve kuruluş içinde vizyonu gerçekleştirmek için stratejik unsurların sebep sonuç ilişkileri belirlenir, strateji haritası karneye çevrilir.  Kısıtlı sayıda ölçümlere sahip karne oluşturmak için teknolojiye ihtiyaç duyulmayabilir. Ancak Balanced Scorecard uygulaması karmaşık hale geldikçe teknoloji uygulaması kaçınılmazdır. Kuruluşun büyüklüğü, ilişkilendirilmiş karne sayısı, ölçüm sayısı, veri kaynaklarının türü ve sayısı, karne sahiplerinin sayısı, karneyi görecek kişi sayısı, coğrafi bölge sayıları vb. karmaşıklığın nedenleri olabilir.

Balanced Scorecard uygulamasının en önemli yanı karneleri oluşturmak değil, bu karneleri ilgili kişilerin her an ve her yerden görüp, önlemleri hemen üzerinde başlatabilecekleri bir ortama sahip olmaktır. Başka bir deyişle Balanced Scorecard uygulamasında teknoloji en az liderlik kadar uygulamanın başarısını etkilemektedir.

QPR Metrics

QPR Metrics yazılımı tüm dünyada 1500’ün üzerinde global ve iyi bilinen kuruluşta 10 yılı aşkın bir süredir başarıyla uygulanan bir teknolojik birikimdir. QPR Metrics, Balanced Scorecard uygulamalarında, stratejinin eyleme dönüştürülmesinde ve stratejik performans yönetiminde kullanılan katılımcı yönetim yazılımıdır.

QPR Metrics ile kuruluşlar strateji ve hedeflerini başarılı bir şekilde planlar, uygular, iletir, çalışanların kuruluş hedeflerini ve bu yöndeki çalışmaları benimsemesini sağlar.

qpr m1QPR Metrics yardımıyla, kuruluşlar stratejilerini belirleyip strateji haritalarını hazırlarlar. Strateji haritaları yardımıyla oluşturulan şirket karnesi sayesinde kuruluşun finansal beklentileri, müşterinin kuruluşu algılama biçimi, iç süreçlerin etkinliği ile çalışanların yetenek ve öğrenme nitelikleri belirlenir. Şirket karnelerinden yola çıkarak departman ve birim karneleri hazırlanır, daha ileri aşamalarda bireysel karnelere kadar inilebilir.

Karneler kritik başarı faktörlerini, hedefleri ve gerçekleşen değerleri bir arada tutan ve üzerine tıklanarak o performans kategorisi için sistemdeki mevcut tüm tarihsel verilere ve diğer karnelere de ulaşmayı sağlayan bir unsurdur.

QPR Metrics sayesinde üst kademede oluşturulan stratejiler, farklı seviyelerde ihtiyaç duyulan iş deyimleri ve performans parametrelerine dönüştürülür. Bu sayede kuruluşun kısa ve orta vade stratejileri, uygulanmak ve hayata geçirilmek üzere çalışanlar tarafından kolaylıkla anlaşılan hedeflere ve performans parametrelerine çevrilmiş olur. Bu da stratejilerin hayata geçirilmelerini sağlar.

QPR Metrics ile stratejiler, hedefler ve performans parametreleri, ilgili herkesin görebileceği şekilde anında herkese ulaştırılır ve paylaşılır. Bu da sorunların periyodik, aylık, yıllık raporlar beklenmeden anında görülebilmesini ve zamanında önlem alınmasını sağlar.

QPR Metrics doğrudan QPR ProcessGuide ile bağlanabildiğinden tüm süreç performansları on-line olarak anında görülebilir ve izlenebilir. Bu da sisteme büyük bir güç ve esneklik katar.

Kurumsal Performans Yönetimi için QPR Metrics

QPR Metrics’in Özellikleri Nelerdir?