Süreç Analizi

ABPD (Otomatik İş Süreçleri Discovery Yazılımı / İş Süreçlerinin Otomatik Analizi) Yazılımı QPR ProcessAnalyzer

Sizi süreçlerinizle şaşırtalım… 

Bununla birlikte,QPR ProcessAnalyzer iş süreçlerinizin durumunun gerçek verilerle ve çok hızlı bir şekilde ortaya çıkarılmasını sağlayan bir araçtır. ABPD (Automated Business Process Discovery / İş Süreçlerinin Otomatik olarak  Keşfedilmesi) özelliği ile Süreçlerinizin ve süreç akışlarınızın  gerçekte nasıl çalıştığı hakkında size hızlı, doğru ve önemli veriler sağlar.  Bu verileri süreç iyileştirme çabalarında problem kaynaklarının ve iyileştirme alanlarının belirlenmesinde kullanarak zaman ve maliyet tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Operasyonel iş sistemlerinde toplanan verilerin kullanılarak, QPR ProcessAnalyzer tarafından analiz edilmesi, süreçlerinizin gerçekte nasıl çalıştığının farklı açılardan yorumlanmasını sağlar, hatta derinlemesine analizler yapılarak tek tek her bir sürecin gerçekte nasıl çalıştığını değerlendirebilirsiniz. Süreçlerin durumlarını belirlemek üzere yapılan ve uzun zaman harcanmasını gerektiren workshop anlayışını kullanmak yerine QPR ProcessAnalyzer ile süreçlerin keşfedilmesi yaklaşımı daha hızlı ve verilere dayalı bir daha doğru bir değerlendirme sağlar. Birkaç tıklama ile , iş süreç modellerini  ve süreç akışlarını olduğu gibi (“as-is”) olarak keşfedebilir, performansları kıyaslayarak süreç değişimlerinin nedenlerini belirleyebilirsiniz.

İş süreçlerinin otomatik analizi nedir?

 [hb_video width=”300″ height=”250″ white_frame=”false”][/hb_video]